Concurso de traslados - Consulta

Resultado da consulta

Páxina 1 de 8. Total Rexistros: 142
 • 12/07/2016: F0116 - ESCALA ESTATÍSTICOS (F0116)
 • RESOLUCIÓN DO 6 DE XULLO DE 2016 POLA QUE SE FAN PÚBLICAS AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DAS PERSOAS PARTICIPANTES
 • DOG Nº 131 DO 12 DE XULLO DE 2016
 • 15/04/2016: F0116 - ESCALA ESTATÍSTICOS (F0116)
 • RESOLUCIÓN DO 11 DE ABRIL DE 2016 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO CONCURSO
 • DOG Nº72 DE 15 DE ABRIL DE 2016
 • 18/03/2016: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • RESOLUCIÓN DO 16 DE MARZO DE 2016 POLA QUE SE FAN PÚBLICAS AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DOS PARTICIPANTES ADMITIDOS
 • DOG Nº54 DO 18 DE MARZO DE 2016
 • 25/01/2016: F0116 - ESCALA ESTATÍSTICOS (F0116)
 • RESOLUCIÓN DO 18 DE XANEIRO DE 2016 POLO QUE SE CONVOCA CONCURSO DE TRASLADOS PARA AS ESCALAS SUPERIOR E TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS
 • DOG Nº 15 DO 25 DE XANEIRO DE 2016
 • 15/12/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a convocatoria do concurso de administración xeral
 • DOG num 232 do 4 de decembro de 2015
 • 01/06/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015.
 • DOG num 98 do 27 de maio de 2015
 • 26/05/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a convocatoria do concurso de administración xeral
 • DOG num 97 do 26 de maio de 2015
 • 22/05/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2015 pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso de admon. xeral
 • DOG núm. 95 do 22 de maio de 2015
 • 21/05/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Admon. xeral
 • DOG núm. 94 do 21 de maio de 2015
 • 20/05/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia
 • DOG num. 93 do 20 de maio de 2015
 • 20/05/2015: F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia
 • DOG num. 93 do 20 de maio de 2015

[Voltar atrás] [Concurso de traslados] [Páxina seguinte]