Concurso de traslados - Consulta

Publicación das puntuacións por posto


CONCURSO : F0117 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS .
FASE ACTUAL : 1ª FASE - PECHE LANZAMENTO.

Prema na columna ''Nº'' para consultar as puntuacións e na columna ''COD. POSTO'' para consultar o perfil da praza ofertada.
 
Páxina 1 de 1. Total Rexistros: 11
Nº. COD.POSTO DESCRIPCION CONCELLO
1 FCA010000015770002 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
2 FCA010000015770004 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
3 FCA010000015770006 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 FCA010000015770007 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 FCA010000015770008 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
6 FCA010000015770009 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
7 FCA010000015770013 POSTO BASE SUBGRUPO A1 SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 FCA010000115770032 TÉCNICO/A FACULTATIVO/A SUPERIOR SANTIAGO DE COMPOSTELA
9 FCA010000215770012 XEFATURA SECCIÓN DE CONTAS ECONÓMICAS II SANTIAGO DE COMPOSTELA
10 FCA010000215770036 XEFATURA SECCIÓN DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN II SANTIAGO DE COMPOSTELA
11 FCA010000315770021 XEFATURA SECCIÓN DE ESTATÍTICAS DE EMPRESAS SANTIAGO DE COMPOSTELA
1
[Voltar atrás] [Concurso de traslados]