Concurso de traslados - Consulta

Resultado da consulta

NÚM.POSTO 11
COD.POSTO FC.A01.00.003.15770.021
DESCRIPCIÓN XEFATURA SECCIÓN DE ESTATÍTICAS DE EMPRESAS
CONSELLERIA FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CTRO. DIRECTIVO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
CTRO. DESTINO S. X. DE PRODUCIÓN ESTATÍSTICA
PROVINCIA A CORUÑA
CONCELLO SANTIAGO DE COMPOSTELA
GRUPOS A1 / A2
TIPO DE ADMÓN/CATEGORÍA XERAL (ESCALA TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS)
  XERAL (ESCALA SUPERIOR DE ESTATÍSTICOS)
ADSCRIPCIÓN ADMÓN PÚBLICA/ÁREAS FUNCIONAIS ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.
NIVEL COMP. DEST 25
COMP.ESPECÍFICO/PLUS CONV. 11893.56
PUNTUACIÓN MÍNIMA 3.900
TITULACIÓNS REQUERIDAS  
FORMACIÓN ESPECÍFICA  
POSTO DE XORNADA INFERIOR Á MEDIA NON
OBSERVACIÓNS  

[Voltar atrás] [Concurso de traslados]